cirkels4.png
Contact personen

Artistiek Leider

John Hagel

j.hagel@xldeateliers.nl   l   m. 06 - 222 388 53

Programma Leider / PR Communicatie

Bert Talens

info@wijlandfestival.nl   l   m. 06 - 144 53 795

Programma tips en food trucks / warenmarkt

programma@wijlandfestival.nl

Vrijwilligers

crew@wijlandfestival.nl

Organisatie

Stichting XL Festival

Producent

XL De Ateliers 

De Amstel 58

8253 PC  Dronten

 

t. 06-24 92 29 88

e.info@xldeateliers.nl

i. www.xldeateliers.nl

Contactformulier algemene vragen

Bericht ontvangen!

cirkels4.png